Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej
Aktualności z 2017 roku

KOMUNIKAT - Zawiadomienie Warszawa Woj., info z dnia 13.12.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie - Poznań, info z dnia 13.12.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT WRZ KKPS 04.12.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - WRZ KKPS protokół rozbierzności 23.11.2017 r..,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo WRZ z dnia 09.11.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Apel do Ministra Morawieckiego w sprawie funduszu socjalnego, info z dnia 27.10.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Wystąpienie WRZ KKPS 17.10.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Komunikat WRZ KKPS z 11.10.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Rokowania 10.10.2017r., info z dnia 04.10.2017,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Komunikat WRZ KKPS z dnia 03.10.2017,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo dotyczące rokowań w ramach sporu zbiorowego, info z dnia 11.08.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Stanowisko WRZ KKPS, info z dnia 25.07.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT z dnia 08.06.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT WRZ KKPS 25.05.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Skutki finansowe 50 zł., info z dnia 26.05.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT z dnia 24.05.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Zarządu z dnia 24.05.2017,[całość pisma]


KOMUNIKAT WRZ KKPS, info z dnia 22.05.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo z dnia 16.05.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Sprawa - spór zbiorowy, info z dnia 16.05.2017 roku.,
[całość pisma]
KOMUNIKAT - Pismo do Prezesa Dąbrowskiego, info z dnia 15.05.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT - Ogłoszenie pogotowia strajkowego, info z dnia 12.05.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT - Wytyczne dla Pracowników, info z dnia 12.05.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT, info z dnia 12.05.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT- Wystąpienie do Prezesa, info z dnia 21.04.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT- Komunikat KKPS Nr 2 z dnia 12.04.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Komunikat KKPS Nr 1 z dnia 11.04.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia Wielkanocne, info z dnia 10.04.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- info z dnia 07.04.2017 roku.,

Pan Jerzy Skibniewski
Dyrektor Ds. Relacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu

Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze!

Zarząd NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej uchwałą nr ZZ-3/2017 z dnia 04.02.2017r. działając na podstawie Art. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [DZ.U.Nr 55, poz. 236 z póżniejszymi zmianami] wystosował do pracodawcy postulat wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w formie żądania.

NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej zgodnie z przyjętą przez Zarząd Związku uchwałą nr ZZ-4/2017 z dnia 25.03.2017r. przystąpił do Wspólnej Reprezentacji Związkowej KKPS zgłoszonej Pracodawcy w dniu 27.03.2017 roku.

WRZ wystosowała do pracodawcy pismo w ramach tej samej ustawy z żądaniem wzrostu wynagrodzeń o 500 zł miesięcznie.

Wobec powyższego uznajemy, że dalsze rokowanie w tym zakresie prowadzimy w ramach Wspólnej Reprezentacji Związkowej KKPS.

Za Zarząd
Piotr Saugut
Przewodniczący
NSZZ Listonoszy PPKOMUNIKAT- List otwarty do pracowników Poczty Polskiej, info z dnia 07.04.2017 roku.,[całość pisma]KOMUNIKAT- Pismo, info z dnia 04.04.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Postulaty KKPS, info z dnia 04.04.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. ministra na pismo z dnia 11 stycznia br, info z dnia 28.03.2017 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Porozumienie WRZ, info z dnia 28.03.2017 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Zarządu PP, info z dnia 28.03.2017 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Komunikat WRZ, info z dnia 28.03.2017 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Komunikat KKPS 16.03.2017r. info z dnia 16.03.2017 roku.,
[całość pisma]

Raz do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny sen. Wszystkie kobiety, panie i

matki, w dniu tym dostają pachnące kwiatki. W dniu święta Kobiet dużo zdrówka i

miłości, moc uśmiechu i słodkości, mało smutku i radości w imieniu NSZZ Listonoszy

PP składa

Piotr Saugut
KOMUNIKAT- Informacja Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w Poczcie Polskiej S.A. z 03.03.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- W załączeniu przesyłam odpowiedż na pismo Pana Jerzego Skibniewskiego Dyrektora ds. Relacji Społecznych z dnia 23 lutego 2017 r., info z dnia 24.02.2017 roku.,[całość pisma]

W dniu 22.02.2017r w Warszawie z inicjatywy Lubuskiego Komitetu Protestacyjno- Strajkowego powołano Krajowy Komitet Protestacyjno- Strajkowy w Poczcie Polskiej.
Do koordynacji działalności Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowy wyłoniona została Grupa Robocza w składzie:

Adam Drapała............. Gorzów Wielkopolski
Agnieszka Zakrzewska............. Zielona Góra
Czesław Dudek............. Kielce
Karol Kwiatek ............. Lublin
Leszek Michoński ............. Zamość
Maciej Piechowiak ............. Poznań
Małgorzata Białecka ............. Bydgoszcz
Mariusz Przygodzki ............. Tarnów
Piotr Czaplicki ............. Bydgoszcz
Piotr Saugut ............. Gorzów Wielkopolski
Tomasz Gąsior ............. Lublin


Przewodniczący
NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej
Piotr SaugutKOMUNIKAT- KKPS potwierdzenie złożenia do Zarządu Poczty, info z dnia 24.02.2017 roku.,[całość pisma]KOMUNIKAT- Zaproszenie, info z dnia 14.02.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do pracowników UP Warszawa 4, info z dnia 08.02.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT, info z dnia 08.02.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Uchwała NSZZ Listonoszy PP., info z dnia 08.02.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Komunikat - Pismo do Zarządu Poczty Polskiej., info z dnia 26.01.2017 roku.,[całość pisma]


Komunikat: Protest, info z dnia 17.01.2017 roku.,[całość pisma]