Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Komisja Oddziałowa Rzeszów

Obszarem działania nowej Komisji Oddziałowej są tereny byłych ORJ:
Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnów (obszar Dębicy)

Z A W I A D O M I E N I E

Prezydium Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z/s w Gorzowie

Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu

19.01.2018 roku na okres 5-letniej kadencji Przewodniczącym Komisji Oddziałowej

Rzeszów NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej został wybrany kol:

Tomasz Marć
nr. tel. 887331491
e-mail: tomasz.marc@onet.eu

Adres do korespondencji:

Urząd Pocztowy Dębica 2
Ul. Głowackiego 22
39 - 210 Dębica 2


Członkami Zarządu Komisji Oddziałowej zostali wybrani:

1. Marek Czerwiec - Z-ca Przewodniczącego KO
2. Edward Niedbalec - Z-ca Przewodniczącego KO
3. Kazimierz Nowak - Sekretarz KO

[całość pisma]