Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Komisja Oddziałowa Bydgoszcz.

Z A W I A D O M I E N I E

Prezydium Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z/s w Gorzowie

Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu

12.02.2018 roku na okres 5-letniej kadencji Przewodniczącym Komisji Oddziałowej

Bygoszcz NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej został wybrany kol:

Krzysztof Szyjkowski
nr. tel. 601 805 006
e-mail: krzysztof.szyjkowski@wp.pl

Adres do korespondencji

Urząd Pocztowy Chełmża
Ul. Generała Władysława Sikorskiego 37
87-140 Chełmża

W skład nowego Zarządu KO weszli kol.

1. Piotr Szkutkowski z-ca Przewodniczącego KO
2. Janusz Grajewski sekretarz KO
3. Arkadiusz Podwójski członek


[całość pisma]