Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej
Aktualności z 2018 roku

KOMUNIKAT - Życzenia BN, info z dnia 20.12.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Dzień Dobry

W związku z nieprawdziwą informacją przekazywaną przez NSZZ Solidarność w sprawie niewypłacenia premii świątecznej z winy Pani Iwony Ziomek Członka Zarządu wybranego przez pracowników Poczty Polskiej SA w załączeniu przekazuje stanowisko Pani Prezes. Jednocześnie informuje, że w związku ze złą sytuacją finansową Poczty Polskiej SA zarząd podjął decyzję o nie wypłaceniu dodatkowej premii świątecznej.

Pozdrawiam
Przewodniczący

NSZZ Listonoszy
Piotr Saugu

info z dnia 20.12.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo do Rady Nadzorczej, info z dnia 06.12.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - W załączeniu przekazujemy odpowiedż pracodawcy w sprawie podniesienia stawki za tzw. kilometrówkę. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w sprawie funduszu wynagrodzeń na 2019r. W założonym planie pracodawca nie przewiduje w 2019r. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PP. Jednocześnie strona pracodawcy poinformowała, że jeżeli sytuacja finansowa firmy w 2019r na to pozwoli zostaną podjęte rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Poczty Polskiej tak jak miało to miejsce w bieżącym roku. Pracodawca poinformował również stronę społeczną, że uwzględniając sytuację finansową firmy nie posiada na chwilę obecną środków na wypłatę premii świątecznej. Ostateczna decyzja w sprawie wypłaty premii świątecznej zostanie podjęta w przyszłym tygodniu., info z dnia 06.12.2018r.,[całość pisma]

Piotr Saugut
Przewodniczący
NSZZ Listonoszy PP


KOMUNIKAT - Kilometrówka, info z dnia 29.11.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo, kilometrówka, info z dnia 22.11.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Kilometrówka., info z dnia 16.11.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - W dniu wczorajszym kilka organizacji związkowych poczty i leśników ( w tym nasza ) wzięło udział w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie tzw kilometrówki. Ministerstwo widzi konieczność zmiany rozporządzenia ale warunkuje to ponownym badaniem, co wiąże się z kolejnymi miesiącami oczekiwania na nowe stawki. Zlecono ponowne badanie w Instytucie Transportu Samochodowego, które będzie trwało 2 miesiące. Po tym okresie zostaniemy ponownie zaproszeni do udziału w opracowaniu nowego rozporządzenia - niestety wygląda to na celowe opóĽnianie. Po ostrej wymianie zdań między związkami zawodowymi a panem ministrem, oraz groĽbą odstawienia własnych pojazdów co będzie skutkować paraliżem w doręczaniu poczty w okresie przedświątecznym, ze strony związkowej padła propozycja przyjęcia warunkowo na okres prowadzonych badań do momentu wydania ostatecznej wersji rozporządzenia - wprowadzenia dla listonoszy i leśników używających prywatne pojazdy do celów służbowych stawki wyliczonej w poprzednim badaniu i określonej w odrzuconej ustawie przesz posłów PIS. Ministerstwo Infrastruktury do piątku tj. 9 listopada ma dać odpowiedĽ czy propozycję związkową zaakceptuje, czy też odrzuci. Pismo po otrzymaniu przez stronę związkową zostanie przekazane wszystkim do wiadomości., info z dnia 08.11.2018r.

Piotr Saugut
Przewodniczący
NSZZ Listonoszy PP


KOMUNIKAT - NSZZ Listonoszy PP informuje, że w dniu 09.10.2018r. zostało podpisane Porozumienie, które gwarantuje podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego do 2500 zł (w przeliczeniu na etat) pracownikom najmniej zarabiającym. Wzrost wynagrodzenia nastąpi od 1 listopada 2018r. Ponadto Strona Pracodawcy zadeklarowała, że jeżeli możliwości ekonomiczno-finansowe Poczty Polskiej na to pozwolą, uruchomiona zostanie po 20 listopada jednorazowa wypłata dla pracowników PP W związku z zawarciem wspomnianego Porozumienia, Wspólna Reprezentacja Związkowa KKPS zakończyła trwający kilkanaście miesięcy spór zbiorowy. Porozumienie z dnia 9 pażdziernika 2018 r. popisali przedstawiciele 7 organizacji, a 9 zadeklarowało podpisanie porozumienia w terminie póżniejszym. Dziękujemy Wszystkim, którzy nas wspierali w trudnych negocjacjach z Pracodawcą, dziękujemy za cenne uwagi merytoryczne, poświęcony czas i udzielone wsparcie. Nie składamy broni, nadal będziemy walczyć o godną płacę wszystkich pracowników Poczty Polskiej., info z dnia 12.10.2018r.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT - Kilometrówka - duże oczekiwania i niestety fiasko! Głosami PIS projekt został odrzucony z uzasadnieniem, że obecna stawka jest wystarczająca a listonosze biorą wysokie kwoty za zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych. Ze strony Ministerstwa Finansów powoływano się na analizy Poczty Polskiej, z których jednoznacznie wynika, iż obecne stawki wcale nie są zaniżone. Na terenie RS Gorzów przeprowadzimy ankietę czy listonosze PP są gotowi wypowiadać umowy o używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w związku z ponoszonymi większymi kosztami w stosunku do otrzymywanego odszkodowania. , info z dnia 12.10.2018r.,
[całość pisma]
[całość pisma]


KOMUNIKAT - W załączeniu KOMUNIKAT ze spotkania w dniu 23.07.2018 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej S.A. w 2018 r., info z dnia 24.07.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie - Warszawa Miasto, info z dnia 09.07.2018r.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT - Odp PIP na wystąpienie w sprawie AAOD, info z dnia 06.07.2018r.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT - W załączeniu kierunkowe ustalenia zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej w 2018 roku., info z dnia 22.06.2018r.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT - Stanowisko WRZ KKPS 07.06.2018, info z dnia 08.06.2018r.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo do Państwowej Inspekcji Pracy, info z dnia 22.05.2018r.,
[całość pisma cz1][całość pisma cz2]


KOMUNIKAT - Pismo do Państwowej Inspekcji Pracy, info z dnia 13.04.2018r.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT - Odp. MI w sprawie kilometrówki, info z dnia 13.04.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Odp. MI w sprawie kilometrówki, info z dnia 13.04.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Koleżanki i Koledzy wkrótce odbędą się wybory dwóch przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej Poczty Polskiej SA. Poniżej przedstawiamy dwóch kandydatów: Roberta Czyża i Henryka Woldańskiego, którzy w naszej ocenie będą godnie reprezentować pracowników poczty. , info z dnia 05.04.2018r.

[Robert Czyż]

[Henryk Woldański]


KOMUNIKAT - Pismo w sprawie AAOD, info z dnia 27.03.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Życzenia Wielkanocne, info z dnia 27.03.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT z dnia 26.03.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie - Kielce, info z dnia 15.03.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - OdpowiedĽ na pismo w sprawie wyników badania AAOD, info z dnia 21.02.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Gorzów Wlkp., info z dnia 19.02.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Bydgoszcz, info z dnia 19.02.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Olsztyn, info z dnia 19.02.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo w sprawie kilometrówki - spotkanie z ministrem, info z dnia 31.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Rzeszów, info z dnia 25.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Wrocław, info z dnia 25.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Kraków, info z dnia 25.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo w sprawie kilometrówki., info z dnia 25.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo do Zarządu Poczty Polskiej., info z dnia 19.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zebranie wyborcze związku listonoszy okręgu Małopolska odbędzie się 13.01.2018r. (sobota) w Wieliczce ul. Zamkowa 8 godz. 13:00, związek zwraca za dojazd., info z dnia 08.01.2018r.