Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Komisja Oddziałowa Warszawa Województwo

Obszarem działania nowej Komisji Oddziałowej są tereny byłych ORJ:
Warszawa Zachód, Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Radom, Siedlce.

Z A W I A D O M I E N I E

Prezydium Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z/s w Gorzowie

Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu

30.09.2017 roku na okres 5-letniej kadencji Przewodniczącym Komisji Oddziałowej

Warszawa Woj. NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej został wybrany kol:

Pełniąca obowiązki:

Marzena Domańska
nr tel. 501 285 347
e-mail: marzenadomanska4@op.pl

Adres do korespondencji

Urząd Pocztowy Warszawa 79
Ul. Białobrzeska 22
02-363 Warszawa 79

W skład nowego Zarządu KO weszli kol.

1. Arkadiusz Naguszewski - z-ca Przewodniczącego KO
2. Tomasz Tchórzowski - Sekretarz KO
3. Ewa Oskiera - członek

[całość pisma]

Zdjęcia z imprezy z okazji dnia łącznościowca 2013r.
Widać że w Warszawie to się umieją bawić!!
Zapraszamy za rok!!