Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej

`


W skład Komitetu Założycielskiego wchodzili:

- Marcin Żołędziewski
- Zygmunt Jasiński
- Jan Kloc
- Ryszard Kowalski
- Robert Adamczyk
- Helena Scieszka
- Zbigniew Grabowski

Na pierwszym zebraniu Komitetu Założycielskiego wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Marcin Żołędziewski.


Zostały podjęte następujące uchwały:
   - utworzenia Rejonowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Doręczycieli Poczty Polskiej,
   - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku,
   - złożenie wniosku do Sądu Wojewódzkiego o dokonanie rejestracji Związku.

Postanowieniem Sądu z dnia 4 lutego 1993 roku było wpisanie do rejestru związków zawodowych Rejonowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Doręczycieli Poczty Polskiej.

Od momentu rejestracji terenem działania Związku był obszar województwa gorzowskiego. Siedzibą Związku został Urząd Pocztowy Stare Kurowo. Związek zrzesza doręczycieli Poczty Polskiej. 

W styczniu 1999 roku związek zmienia nazwę na Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Listonoszy Poczty Polskiej.

Ze względu na zmiany administracyjne w kraju Związek nasz staje się Związkiem międzyzakładowym i działa na terenie województw Lubuskiego,  Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego. Zmiana nazwy Związku na Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Listonoszy Poczty Polskiej spowodowana była zmianą nazewnictwa, w której nazwę doręczyciel zastąpiono nazwą listonosz. Związek zrzesza listonoszy oraz innych pracowników, rencistów i emerytów Poczty Polskiej. Nadal siedzibą Związku pozostaje Urząd Pocztowy Stare Kurowo.

W 2001 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Listonoszy Poczty Polskiej staje się organizacją ogólnopolską, powodem jest tworzenie się Komisji Oddziałowych na terenie całej Polski.

Od stycznia 1993 roku do marca 2009 roku funkcję Przewodniczącego Związku pełnił kolega Marcin Żołędziewski.

Ze względu na długoletnią pracę związkową i zasługi Zjazd Krajowy Związku nadał Koledze Marcinowi Żołędziewskiemu tytuł ,,Honorowy Przewodniczący”.

W 2009 roku na Zjezdzie Krajowym w wyborach na Przewodniczącego został wybrany Kolega Piotr Saugut.     

Związek z roku na rok zrzesza coraz więcej członków i jest jednym z większych związków zawodowych działających w Poczcie Polskiej.