Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Komisja Oddziałowa Gorzów Wlkp.

Obszarem działania nowej Komisji Oddziałowej są tereny byłych ORJ:
Gorzów Wlkp. Zielona Góra.

Z A W I A D O M I E N I E

Prezydium Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z/s w Gorzowie

Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu

10.02.2018 roku na okres 5-letniej kadencji Przewodniczącym Komisji Oddziałowej

Poznań NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej został wybrany kol:

Piotr Saugut
nr. tel. 502016087
e-mail: piotr.saugut@poczta-polska.pl

Adres do korespondencji

NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej
Ul. Jagiellończyka 4
66-400 Gorzów Wlkp.

W skład nowego Zarządu KO weszli kol.

1. Aleksandra Hryniewicz - z-ca Przewodniczącego KO
2. Iwona Drozdek - Sekretarz KO
3. Dariusz Pietrzak - członek
4. Wiesław Ścieżka - członek

[całość pisma]