Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Komisja Oddziałowa Kraków

Obszarem działania nowej Komisji Oddziałowej są tereny byłych ORJ:
Kraków Woj., Kraków Miasto, Nowy Sącz, Tarnów.

Z A W I A D O M I E N I E

Prezydium Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z/s w Gorzowie

Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu

13.01.2018 roku na okres 5-letniej kadencji Przewodniczącą Komisji Oddziałowej

Kraków NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej została wybrana kol:

Urszula Gajos
nr. tel. 796145515
e-mail: gajosurszula@gmail.com

Adres do korespondencji:

Urząd Pocztowy Alwernia
Ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
32 - 566 Alwernia


Członkami Zarządu Komisji Oddziałowej zostali wybrani:

1. Jacek Jaśko - z-ca Przewodniczącego KO
2. Aneta Brudka - sekretarz KO

[cało¶ć pisma]