Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Komisja Oddziałowa Kielce

Obszarem działania Komisji Oddziałowej jest teren Regionu Sieci Kielce.

Gorzów Wlkp. 15.03.2018r.

Dyrektor
Regionu Sieci
Kielce

Z A W I A D O M I E N I E

Prezydium Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z/s w Gorzowie

Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu

13.03.2018 roku na okres 5-letniej kadencji Przewodniczącym Komisji Oddziałowej

Kielce NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej został wybrany kol:

Piotr Kowalski nr. tel. 667 345 197

Adres do korespondencji:

Urząd Pocztowy Ostrowiec Św. 1
Al. 3 Maja 12
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski


Członkami Zarządu Komisji Oddziałowej zostali wybrani:

1. Dariusz Kudełko - z-ca Przewodniczącego KO
2. Paweł Fijas - sekretarz KO

[całość pisma]