Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Z A W I A D O M I E N I E

Prezydium Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z/s w Gorzowie

Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w dniu 15.06.2018 roku powołana została:

Komisja Oddziałowa Warszawa Miasto

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącą KO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej Warszawa Miasto została wybrana kol:

Marzena Domańska
nr tel. 501 285 347
e-mail: marzenadomanska4@op.pl

Adres do korespondencji

Urząd Pocztowy Warszawa 79
Ul. Białobrzeska 22
02-363 Warszawa 79

Członkami komisji Oddziałowej zostali wybrani:

1. Marta Wyszyńska - z-ca Przewodniczącego KO
2. Katarzyna Gózek - Sekretarz KO
3. Michał Kamiński - członek

[całość pisma]