Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów pracowników, a w szczególności:

1. Ochrona interesów zdrowotnych, materialnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin.
2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Oddziaływanie na rzecz praworządności sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej pomocy w stosunkach między pracownikami.
4. Harmonizowanie działania Zakładu Pracy z interesami pracowników.
5. Kształtowanie etyki zawodowej, sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych.
6. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
7. Kształtowanie aktywnej podstawy dla dobra Ojczyzny.
8. Pogłębianie wiedzy członków Związku.
9. Przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom Związku.
10. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.