Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Komisja Oddziałowa Olsztyn

Obszarem działania nowej Komisji Oddziałowej są tereny byłych ORJ:
Olsztyn, Ostróda, Elbląg

Z A W I A D O M I E N I E

Prezydium Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z/s w Gorzowie

Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu

20.01.2018 roku na okres 5-letniej kadencji Przewodniczącym Komisji Oddziałowej

Olsztyn NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej został wybrany kol:

Karol Szymczak
nr. tel. 601094834
e-mail: karol.szymon@poczta.onet.pl


Adres do korespondencji

Urząd Pocztowy Gołdap
Ul. Królewiecka 1
19-500 Gołdap

Członkami Zarządu Komisji Oddziałowej zostali wybrani:

1. Krzysztof Milewski - Z-ca Przewodniczącego KO
2. Tomasz Maciejczuk - Sekretarz KO
3. Kazimierz Najda - członek

[cało¶ć pisma]