Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Komisja Oddziałowa Poznań

Obszarem działania nowej Komisji Oddziałowej są tereny byłych ORJ:
Poznań M, Poznań Woj, Leszno, Piła, Kalisz, Konin.

Z A W I A D O M I E N I E

Prezydium Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z/s w Gorzowie

Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu

25.11.2017 roku na okres 5-letniej kadencji Przewodniczącym Komisji Oddziałowej

Poznań NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej został wybrany kol:

Waldemar Smolibocki
nr. tel. 502019928
e-mail: waldemar.smolibocki@poczta-polska.pl

Adres do korespondencji

Urząd Pocztowy Szamotuły
Ul. Dworcowa 11
64-500 Szamotuły

W skład nowego Zarządu KO weszli kol.

1. Paweł Janicki - z-ca Przewodniczącego KO
2. Beata Starosta - Sekretarz KO
3. Zenon Musiał - członek
4. Wiesław Kramm - członek

[cało¶ć pisma]