Licznik odwiedzinLicznik osób onlinePrzyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook


NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Wszystkie dokumenty są w formacie PDF. Aby je odczytać możesz potrzebować programu Adobe Acrobat Reader. Jeżeli nie masz takiego programu możesz go pobrać tutaj:Aktualności z 2017 roku

Komunikat: Protest, info z dnia 17.01.2017 roku.,
[całość pisma]


Aktualności z 2016 roku

Komunikat: Propozycje Regulaminu Premiowania., info z dnia 22.12.2016 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia z okazji Bożego Narodzenia 2016 roku, info z dnia 22.12.2016 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca 2016 roku, info z dnia 16.10.2016 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. na nasze pismo, info z dnia 16.05.2016 roku.,
[całość pisma]


Komunikat: List otwarty do Zarządu PP., info z dnia 06.05.2016 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Zarządu PP 05.05.16, info z dnia 05.05.2016 roku.,
[całość pisma]


Komunikat- Podwyżki wynagrodzeń, info. z dnia 25.03.2016r.

Mając na uwadze trudną sytuację finansową szczególnie pracowników eksploatacji, oraz fakt masowych odejść z Poczty Polskiej pracowników z długoletnim stażem co było sprawą bardzo często zgłaszaną pracodawcy przez Związki Zawodowe pracodawca zaproponował wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracownikom których wynagrodzenie zasadnicze nie przekracza 4000zł o kwote 150 zł brutto od 01.03.2016r., dokona również wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokoœci 200 zł dla pracowników eksploatacji. Propozycja ta nie wyczerpuje tematu dalszych rozmów w sprawie wynagrodzeń w Poczcie Polskiej.

Z poważaniem

Przewodniczący
NSZZ Listonoszy
Piotr Saugut


Życzenia Wielkanocne.[całość pisma]


Komunikat z dnia 11.02.2016r., info z dnia 11.02.2016 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Zarządu Poczty Polskiej, info z dnia 11.01.2016 roku.,
[całość pisma]


Aktualności z 2015 roku

KOMUNIKAT- Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia 2015 roku, info z dnia 09.12.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca 2015 roku, info z dnia 13.10.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. na wniosek przewodniczącego z dnia 31 sierpnia 2015 roku, info z dnia 02.10.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. Ministra Finansów, info z dnia 31.08.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Komunikat z dnia 25.06.2015., info z dnia 05.08.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Ministra Finansów, info z dnia 24.07.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- dotyczący wdrażania ZUZP dla Pracowników Poczty Polskiej, info z dnia 09.07.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia Wielkanocne., info z dnia 01.04.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. Ministra na interpelację., info z dnia 30.03.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Wyciąg ze stenogramu z 88 posiedzenia Sejmu., info z dnia 11.03.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Materiał o posiedzeniu infrastruktury w sprawie funkcjonowania Poczty Polskiej S.A., info z dnia 09.03.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- W załączeniu przekazuję stanowisko Rzeszowskiego Komitetu Protestacyjno - Strajkowego. , info z dnia 09.03.2015 roku.,1.[całość pisma]
2.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Interpelacja w Sprawie PP. , info z dnia 04.03.2015 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Uchwała - wejście w spór zbiorowy. , info z dnia 23.02.2015 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT- W załączeniu przesyłam komunikat o powołaniu Regionalnego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. , info z dnia 13.02.2015 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT- W załączeniu przesyłam pismo skierowane na ręce Dyrektora Regionu Siesi w Gorzowie Wlkp. wyrażające wspólne stanowisko organizacji związkowych działających w regionie, a dotyczące planu zatrudnienia , zmian w sieci i centralizacji służby doręczeń. Nasze stanowisko zostało przekazane również do Zarządu Poczty Polskiej, Wojewody Lubuskiego oraz lokalnych mediów. , info z dnia 06.02.2015 r.[całość pisma]


Aktualności z 2014 roku

KOMUNIKAT- Życzenia z okazji Bożego Narodzenia, info z dnia 12.12.2014 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Petycja ZZ złożona do Rządu RP i Zarządu PP SA w dniu 18.10.2014 r.,
info z dnia 20.10.2014 r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Witam, w imieniu organizacji związkowych działających na terenie regionu gorzowskiego przesyłam komunikat i apel do pracowników Poczty Polskiej naszego regionu. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie z ich treścią podległych pracowników,
info z dnia 03.10.2014 r. [Komunikat manifestacja]
[Apel do pracowników]


KOMUNIKAT- Pismo zoz PP S.A. do Min. Administracji i Cyfryzacji, info z dnia 03.10.2014r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. na pismo z dnia 21 sierpnia br. w sprawie dokonanego wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, info z dnia 30.08.2014 r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Wypowiedzenia ZUZP, info z dnia 22.08.2014 r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Przystąpienie do rokowań, info z dnia 08.08.2014 r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- info z dnia 18.06.2014 r., spotkanie w Warszawie[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. z MAiC na pismo z dnia 07.01.2014 r. w sprawie przetargu na obsługę sądów i prokuratur.[całość pisma]


Życzenia Wielkanocne.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. na pismo z dn. 24 lutego 2014 roku, informacja z dnia 24.03.2014 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. Ministra Finansów z dnia 12.03.2014 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Prezesa Wojtasa z dnia 25.02.2014 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odpowiedż na pismo z dnia 5 lutego 2014 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Prezesa PP z dnia 05.02.2014 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Uchwała Zarządu Iustitii w sprawie korespondencji sądowej z dnia 04.02.2014 roku.[całość pisma]


Informacja prasowa - Sądy odwołują rozprawy przez niedoręczone wezwania. Informacja z dnia 24.01.2014r. [całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Premiera D.Tuska z dnia 22.01.2014 roku.[całość pisma]


Informacja prasowa - PiS chce informacji rządu nt. przetargu ws. korespondencji sądowej. Informacja z dnia 16.01.2014r.[całość pisma]


Nowoczesne punkty odbioru przesyłek sądowych.
Tak działa konkurencja po wygranym z nami przetargu. Informacja z dnia 15.01.2014r.


Informacja prasowa - Przetarg na obsługę pocztową sądów i prokuratur.[całość pisma]
UCHWAŁA NR 10/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dnia 9 stycznia 2014 r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Ministra Cyfryzacji i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie przesyłek sądowych i prokuratorskich. z dnia 07.01.2014 roku.[całość pisma]


Aktualności z 2013 roku

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia z dnia 17.12.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Ministra Finansów z dnia 05.12.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Nowa usługa listowa ...Paczka MINI z dnia 14.11.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo w sprawie mini paczki z dnia 29.10.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia na dzień Łącznościowca z dnia 17.10.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT
Witam serdecznie, w mailu załączamy dla Państwa podziękowanie za uczestnictwo we wrześniowych akcjach protestacyjnych. Pozdrawiam,
Katarzyna Szmigiero
Forum Związków Zawodowych z dnia 16.09.2013 roku.[całość pisma]


Dziękuję Państwu za uczestnictwo we wrześniowych akcjach protestacyjnych.

Pozdrawiam,
Przewodniczący NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej
Piotr Saugut

KOMUNIKAT- Analiza regionu doręczeń z dnia 16.07.2013 roku.[całość pisma]
Zagadnienia poruszone przez NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 23.04.2013 roku.[całość pisma]

KOMUNIKAT- wybory Zarzadu Zwiazku z dnia 25.03.2013 roku.[całość pisma]


Zawiadomienie o jednostkach organizacyjnych NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 25.03.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Kraków z dnia 19.02.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Kielce z dnia 14.02.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Szczecin z dnia 14.02.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Olsztyn z dnia 11.02.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Wrocław z dnia 04.02.2013 roku.[całość pisma]


Odp. z MF z dnia 29.01.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Gorzów Wlkp. z dnia 29.01.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Rzeszów z dnia 28.01.2013 roku.[całość pisma]


Aktualności z 2012 roku
Życzenia z okazji Bożego Narodzenia z dnia 20.12.2012 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Poznań Woj. z dnia 12.12.2012 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Warszawa Woj. z dnia 30.11.2012 roku.[całość pisma]


Pismo do MF z dnia 20.11.2012 roku.[całość pisma]


Odp. z MTBiGM z dnia 13.11.2012 roku.[całość pisma]


Komunikat z dnia 9.11.2012 roku.[całość pisma]


Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca z dnia 17.10.2012 roku.[całość pisma]


Pismo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.10.2012 roku.[całość pisma]


Pismo do Zarzadu Poczty Polskiej z dnia 15.10.2012 roku.[całość pisma]


Pismo Abonament RTV z dnia 22.06.2012 roku.[całość pisma]

1. (link do strony w tej sprawie)

2. (link do strony w tej sprawie)


Pismo FZZ do Prezydenta w sprawie nie podpisania ustawy o wydłużenie wieku emerytalnego z dnia 22.05.2012 roku.[całość pisma]


Zyczenia Wielkanocne z dnia 04.04.2012 roku.[całość pisma]


PISMO Opinia z forum związków zawodowych dla NSZZ Listonoszy PP z dnia 28.02.2012 roku.[całość pisma]


PISMO Odpowiedz Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 06.02.2012 roku. [całość pisma]


PISMO z Centrum Zarządzania Kadrami Poczty Polskiej S.A. do NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 06.02.2012 roku.[całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 01.02.2012.[całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 30.01.2012. [całość pisma]


OPINIA Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Legnica odnośnie możliwych konsekwencji służbowych w związku z wypowiadaniem umów o używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych [opinia]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Dyrektora Centrum Zarządzania Kadrami Poczty Polskiej S.A. w sprawie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym z dnia 23.01.2012. [całość pisma]


KOMUNIKAT NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 17.01.2012 roku.[całość komunikatu]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Dyrektora Centrum Zarządzania Kadrami Poczty Polskiej S.A. w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 10.01.2012.[całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do FZZ o podjęcie interwencji w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 09.01.2012.[całość pisma]

Aktualności z 2011 roku
PISMO do NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 17.11.2011. [całość pisma]


ŻYCZENIA Dzień łącznościowca [zobacz]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 30.09.2011.[całość pisma]


OPINIA do projektu rozporządzenia Minista Infrastruktury zmieniającego wysokość stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych przesłanego do NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej w celu kosultacji społecznych. [opinia]


PISMO do NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 14.07.2011.[całość pisma]


PROJEKT rozporządzenia Minista Infrastruktury zmieniający wysokość stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych przesłany do NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej w celu kosultacji społecznych.[zapoznaj się z projektem]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 30.06.2011.[całość pisma]


ODPOWIEDŻ NA PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 21.03.2011.[całość pisma]


ŻYCZENIA WIELKANOCNE [zobacz]


PISMO z Centrum Zarządzania Kadrami Poczty Polskiej do NSZZ Listonoszy PP w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 15.04.2011. [całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 21.03.2011. - odpowiedż na pismo z dnia 10.02.2011 [całość pisma]


ODPOWIEDŻ z KLUBU POSELSKIEGO w sprawie pisma NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie wniosków dotyczšcych wdrożenia Strategii Poczty Polskiej S.A. z dnia 01.01.2011.[cześć 1 odpowiedzi] [cześć 2 odpowiedzi]


ODPOWIEDŻ NA PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie wniosków dotyczšcych wdrożenia Strategii Poczty Polskiej S.A. z dnia 01.01.2011.[cześć 1 odpowiedzi] [cześć 2 odpowiedzi] [cześć 3 odpowiedzi]


ODPOWIEDŻ NA PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 24.01.2011. [cześć 1 odpowiedzi] [cześć 2 odpowiedzi]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie wniosków dotyczšcych wdrożenia Strategii Poczty Polskiej S.A. z dnia 01.01.2011.[całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 24.01.2011. [całość pisma]

Aktualności z 2010 roku
ŻYCZENIA Dzień łącznościowca [zobacz]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Zarządu w sprawie doręczania druków bezadresowych z dnia 04.10.2010.[całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej w sprawie doręczania druków bezadresowych NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej w odpowiedzi na pismo z dnia 23 kwietnia br. znak CZP/180/CP/PUP-251/2010 negatywnie opiniuje propozycję powrotu do doręczania druków bezadresowych przez listonoszy listowo-pieniężnych[całość opinii]


ŻYCZENIA WIELKANOCNE[zobacz]


DZIEŃ KOBIET Uchwała Zarządu Związku UCHWAŁA nr ZZ - 1/2010 Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej podjęta dnia 12.02.2010r w sprawie Dnia Kobiet [treść uchwały]


KOMUNIKAT NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 26.01.2010r. W dniu 22.01.2010 roku odbyło się w Warszawie spotkanie zakładowych organizacji związkowych  z Zarzšdem PP S.A.... [całość komunikatu]


ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i na Nowy Rok [zobacz]

Aktualności z 2009 roku
List do zarządu związku Pracownicy powinny czuć opiekę Związków nawet , gdy nie są ich członkami. Dobrze że sš działacze, którzy o tym pamiętają... Otrzymaliśmy pismo z podziękowaniami dla Kolegi  Jacka Jaśko i z dumą go prezentujemy. [List]


OPINIA DO PREMII ZA LISTOPAD 2009 W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 26 listopada 2009r dotyczące nie wypłacenia premii za miesiąc listopad br. NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej wyraża opinię negatywną... [całość opinii]


KOMUNIKAT NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 20.11.2009r. W dniach 18-19 listopada 2009 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej S.A. z Prezesem Spółki Panem Andrzejem Polakowskim  dotyczące  uzgodnień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy... [całość komunikatu]


KOMUNIKAT Z POGRANICZA ZAWODOWO-TOWARZYSKIEGO ŻYCIA CZŁONKÓW NASZEJ KO PRZY ORJ LEGNICA. Po 36 latach, 4 miesiącach i 10 dniach zakończyła swą aktywność zawodową nasza koleżanka Wiesia Dworczak, która - jak sama mówi - 14 marca 1973 roku przyszła do pracy "zobaczyć jak pracuje się na poczcie". [zobacz foto-relację]


Dień Łącznościowca Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca [zobacz]


UCHWAŁA NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej nr ZZ-5-2009 z dnia 25.09.2009r.W sprawie: obchodów Dnia Łącznościowca. [treść uchwały]


KOMUNIKAT NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 15.09.2009r. W dniu 11.09.2009 r., odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie planowanej II tury zwolnień grupowych... [całość komunikatu]


KOMUNIKAT NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 13.08.2009r. W dniach 6 i 7 sierpnia br. odbyły się kolejne spotkania  Dyrektora Generalnego PP z przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej. Głównym tematem spotkanie były rozmowy dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz sytuacji ekonomicznej po 6 miesiącach bieżącego roku... [całość komunikatu]