Licznik odwiedzinLicznik osób onlinePrzyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook


NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Wszystkie dokumenty są w formacie PDF. Aby je odczytać możesz potrzebować programu Adobe Acrobat Reader. Jeżeli nie masz takiego programu możesz go pobrać tutaj:Aktualności z 2018 roku

POGOTOWIE STRAJKOWE!KOMUNIKAT - Pismo do Państwowej Inspekcji Pracy, info z dnia 22.05.2018r.,
[całość pisma cz1][całość pisma cz2]


KOMUNIKAT - Pismo do Państwowej Inspekcji Pracy, info z dnia 13.04.2018r.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT - Odp. MI w sprawie kilometrówki, info z dnia 13.04.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Odp. MI w sprawie kilometrówki, info z dnia 13.04.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Koleżanki i Koledzy wkrótce odbędą się wybory dwóch przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej Poczty Polskiej SA. Poniżej przedstawiamy dwóch kandydatów: Roberta Czyża i Henryka Woldańskiego, którzy w naszej ocenie będą godnie reprezentować pracowników poczty. , info z dnia 05.04.2018r.

[Robert Czyż]

[Henryk Woldański]


KOMUNIKAT - Pismo w sprawie AAOD, info z dnia 27.03.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Życzenia Wielkanocne, info z dnia 27.03.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT z dnia 26.03.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie - Kielce, info z dnia 15.03.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Odpowiedź na pismo w sprawie wyników badania AAOD, info z dnia 21.02.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Gorzów Wlkp., info z dnia 19.02.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Bydgoszcz, info z dnia 19.02.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Olsztyn, info z dnia 19.02.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo w sprawie kilometrówki - spotkanie z ministrem, info z dnia 31.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Rzeszów, info z dnia 25.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Wrocław, info z dnia 25.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie Kraków, info z dnia 25.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo w sprawie kilometrówki., info z dnia 25.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo do Zarządu Poczty Polskiej., info z dnia 19.01.2018r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zebranie wyborcze związku listonoszy okręgu Małopolska odbędzie się 13.01.2018r. (sobota) w Wieliczce ul. Zamkowa 8 godz. 13:00, związek zwraca za dojazd., info z dnia 08.01.2018r.

Aktualności z 2017 roku
KOMUNIKAT - Zawiadomienie Warszawa Woj., info z dnia 13.12.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Zawiadomienie - Poznań, info z dnia 13.12.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT WRZ KKPS 04.12.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - WRZ KKPS protokół rozbierzności 23.11.2017 r..,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo WRZ z dnia 09.11.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Apel do Ministra Morawieckiego w sprawie funduszu socjalnego, info z dnia 27.10.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Wystąpienie WRZ KKPS 17.10.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Komunikat WRZ KKPS z 11.10.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Rokowania 10.10.2017r., info z dnia 04.10.2017,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Komunikat WRZ KKPS z dnia 03.10.2017,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo dotyczące rokowań w ramach sporu zbiorowego, info z dnia 11.08.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Stanowisko WRZ KKPS, info z dnia 25.07.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT z dnia 08.06.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT WRZ KKPS 25.05.2017r.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Skutki finansowe 50 zł., info z dnia 26.05.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT z dnia 24.05.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Zarządu z dnia 24.05.2017,[całość pisma]


KOMUNIKAT WRZ KKPS, info z dnia 22.05.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Pismo z dnia 16.05.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT - Sprawa - spór zbiorowy, info z dnia 16.05.2017 roku.,
[całość pisma]
KOMUNIKAT - Pismo do Prezesa Dąbrowskiego, info z dnia 15.05.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT - Ogłoszenie pogotowia strajkowego, info z dnia 12.05.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT - Wytyczne dla Pracowników, info z dnia 12.05.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT, info z dnia 12.05.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT- Wystąpienie do Prezesa, info z dnia 21.04.2017 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT- Komunikat KKPS Nr 2 z dnia 12.04.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Komunikat KKPS Nr 1 z dnia 11.04.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia Wielkanocne, info z dnia 10.04.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- info z dnia 07.04.2017 roku.,

Pan Jerzy Skibniewski
Dyrektor Ds. Relacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu

Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze!

Zarząd NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej uchwałą nr ZZ-3/2017 z dnia 04.02.2017r. działając na podstawie Art. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [DZ.U.Nr 55, poz. 236 z póżniejszymi zmianami] wystosował do pracodawcy postulat wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w formie żądania.

NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej zgodnie z przyjętą przez Zarząd Związku uchwałą nr ZZ-4/2017 z dnia 25.03.2017r. przystąpił do Wspólnej Reprezentacji Związkowej KKPS zgłoszonej Pracodawcy w dniu 27.03.2017 roku.

WRZ wystosowała do pracodawcy pismo w ramach tej samej ustawy z żądaniem wzrostu wynagrodzeń o 500 zł miesięcznie.

Wobec powyższego uznajemy, że dalsze rokowanie w tym zakresie prowadzimy w ramach Wspólnej Reprezentacji Związkowej KKPS.

Za Zarząd
Piotr Saugut
Przewodniczący
NSZZ Listonoszy PPKOMUNIKAT- List otwarty do pracowników Poczty Polskiej, info z dnia 07.04.2017 roku.,[całość pisma]KOMUNIKAT- Pismo, info z dnia 04.04.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Postulaty KKPS, info z dnia 04.04.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. ministra na pismo z dnia 11 stycznia br, info z dnia 28.03.2017 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Porozumienie WRZ, info z dnia 28.03.2017 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Zarządu PP, info z dnia 28.03.2017 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Komunikat WRZ, info z dnia 28.03.2017 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Komunikat KKPS 16.03.2017r. info z dnia 16.03.2017 roku.,
[całość pisma]

Raz do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny sen. Wszystkie kobiety, panie i

matki, w dniu tym dostają pachnące kwiatki. W dniu święta Kobiet dużo zdrówka i

miłości, moc uśmiechu i słodkości, mało smutku i radości w imieniu NSZZ Listonoszy

PP składa

Piotr Saugut
KOMUNIKAT- Informacja Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w Poczcie Polskiej S.A. z 03.03.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- W załączeniu przesyłam odpowiedż na pismo Pana Jerzego Skibniewskiego Dyrektora ds. Relacji Społecznych z dnia 23 lutego 2017 r., info z dnia 24.02.2017 roku.,[całość pisma]

W dniu 22.02.2017r w Warszawie z inicjatywy Lubuskiego Komitetu Protestacyjno- Strajkowego powołano Krajowy Komitet Protestacyjno- Strajkowy w Poczcie Polskiej.
Do koordynacji działalności Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowy wyłoniona została Grupa Robocza w składzie:

Adam Drapała............. Gorzów Wielkopolski
Agnieszka Zakrzewska............. Zielona Góra
Czesław Dudek............. Kielce
Karol Kwiatek ............. Lublin
Leszek Michoński ............. Zamość
Maciej Piechowiak ............. Poznań
Małgorzata Białecka ............. Bydgoszcz
Mariusz Przygodzki ............. Tarnów
Piotr Czaplicki ............. Bydgoszcz
Piotr Saugut ............. Gorzów Wielkopolski
Tomasz Gąsior ............. Lublin


Przewodniczący
NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej
Piotr SaugutKOMUNIKAT- KKPS potwierdzenie złożenia do Zarządu Poczty, info z dnia 24.02.2017 roku.,[całość pisma]KOMUNIKAT- Zaproszenie, info z dnia 14.02.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do pracowników UP Warszawa 4, info z dnia 08.02.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT, info z dnia 08.02.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Uchwała NSZZ Listonoszy PP., info z dnia 08.02.2017 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Komunikat - Pismo do Zarządu Poczty Polskiej., info z dnia 26.01.2017 roku.,[całość pisma]


Komunikat: Protest, info z dnia 17.01.2017 roku.,[całość pisma]


Aktualności z 2016 roku

Komunikat: Propozycje Regulaminu Premiowania., info z dnia 22.12.2016 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia z okazji Bożego Narodzenia 2016 roku, info z dnia 22.12.2016 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca 2016 roku, info z dnia 16.10.2016 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. na nasze pismo, info z dnia 16.05.2016 roku.,
[całość pisma]


Komunikat: List otwarty do Zarządu PP., info z dnia 06.05.2016 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Zarządu PP 05.05.16, info z dnia 05.05.2016 roku.,
[całość pisma]


Komunikat- Podwyżki wynagrodzeń, info. z dnia 25.03.2016r.

Mając na uwadze trudną sytuację finansową szczególnie pracowników eksploatacji, oraz fakt masowych odejść z Poczty Polskiej pracowników z długoletnim stażem co było sprawą bardzo często zgłaszaną pracodawcy przez Związki Zawodowe pracodawca zaproponował wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracownikom których wynagrodzenie zasadnicze nie przekracza 4000zł o kwote 150 zł brutto od 01.03.2016r., dokona również wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokoœci 200 zł dla pracowników eksploatacji. Propozycja ta nie wyczerpuje tematu dalszych rozmów w sprawie wynagrodzeń w Poczcie Polskiej.

Z poważaniem

Przewodniczący
NSZZ Listonoszy
Piotr Saugut


Życzenia Wielkanocne.[całość pisma]


Komunikat z dnia 11.02.2016r., info z dnia 11.02.2016 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Zarządu Poczty Polskiej, info z dnia 11.01.2016 roku.,
[całość pisma]


Aktualności z 2015 roku

KOMUNIKAT- Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia 2015 roku, info z dnia 09.12.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca 2015 roku, info z dnia 13.10.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. na wniosek przewodniczącego z dnia 31 sierpnia 2015 roku, info z dnia 02.10.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. Ministra Finansów, info z dnia 31.08.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Komunikat z dnia 25.06.2015., info z dnia 05.08.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Ministra Finansów, info z dnia 24.07.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- dotyczący wdrażania ZUZP dla Pracowników Poczty Polskiej, info z dnia 09.07.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia Wielkanocne., info z dnia 01.04.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. Ministra na interpelację., info z dnia 30.03.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Wyciąg ze stenogramu z 88 posiedzenia Sejmu., info z dnia 11.03.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- Materiał o posiedzeniu infrastruktury w sprawie funkcjonowania Poczty Polskiej S.A., info z dnia 09.03.2015 roku.,[całość pisma]


KOMUNIKAT- W załączeniu przekazuję stanowisko Rzeszowskiego Komitetu Protestacyjno - Strajkowego. , info z dnia 09.03.2015 roku.,1.[całość pisma]
2.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Interpelacja w Sprawie PP. , info z dnia 04.03.2015 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Uchwała - wejście w spór zbiorowy. , info z dnia 23.02.2015 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT- W załączeniu przesyłam komunikat o powołaniu Regionalnego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. , info z dnia 13.02.2015 roku.,
[całość pisma]KOMUNIKAT- W załączeniu przesyłam pismo skierowane na ręce Dyrektora Regionu Siesi w Gorzowie Wlkp. wyrażające wspólne stanowisko organizacji związkowych działających w regionie, a dotyczące planu zatrudnienia , zmian w sieci i centralizacji służby doręczeń. Nasze stanowisko zostało przekazane również do Zarządu Poczty Polskiej, Wojewody Lubuskiego oraz lokalnych mediów. , info z dnia 06.02.2015 r.[całość pisma]


Aktualności z 2014 roku

KOMUNIKAT- Życzenia z okazji Bożego Narodzenia, info z dnia 12.12.2014 roku.,
[całość pisma]


KOMUNIKAT- Petycja ZZ złożona do Rządu RP i Zarządu PP SA w dniu 18.10.2014 r.,
info z dnia 20.10.2014 r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Witam, w imieniu organizacji związkowych działających na terenie regionu gorzowskiego przesyłam komunikat i apel do pracowników Poczty Polskiej naszego regionu. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie z ich treścią podległych pracowników,
info z dnia 03.10.2014 r. [Komunikat manifestacja]
[Apel do pracowników]


KOMUNIKAT- Pismo zoz PP S.A. do Min. Administracji i Cyfryzacji, info z dnia 03.10.2014r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. na pismo z dnia 21 sierpnia br. w sprawie dokonanego wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, info z dnia 30.08.2014 r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Wypowiedzenia ZUZP, info z dnia 22.08.2014 r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Przystąpienie do rokowań, info z dnia 08.08.2014 r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- info z dnia 18.06.2014 r., spotkanie w Warszawie[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. z MAiC na pismo z dnia 07.01.2014 r. w sprawie przetargu na obsługę sądów i prokuratur.[całość pisma]


Życzenia Wielkanocne.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. na pismo z dn. 24 lutego 2014 roku, informacja z dnia 24.03.2014 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odp. Ministra Finansów z dnia 12.03.2014 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Prezesa Wojtasa z dnia 25.02.2014 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Odpowiedż na pismo z dnia 5 lutego 2014 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Prezesa PP z dnia 05.02.2014 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Uchwała Zarządu Iustitii w sprawie korespondencji sądowej z dnia 04.02.2014 roku.[całość pisma]


Informacja prasowa - Sądy odwołują rozprawy przez niedoręczone wezwania. Informacja z dnia 24.01.2014r. [całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Premiera D.Tuska z dnia 22.01.2014 roku.[całość pisma]


Informacja prasowa - PiS chce informacji rządu nt. przetargu ws. korespondencji sądowej. Informacja z dnia 16.01.2014r.[całość pisma]


Nowoczesne punkty odbioru przesyłek sądowych.
Tak działa konkurencja po wygranym z nami przetargu. Informacja z dnia 15.01.2014r.


Informacja prasowa - Przetarg na obsługę pocztową sądów i prokuratur.[całość pisma]
UCHWAŁA NR 10/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dnia 9 stycznia 2014 r.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Ministra Cyfryzacji i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie przesyłek sądowych i prokuratorskich. z dnia 07.01.2014 roku.[całość pisma]


Aktualności z 2013 roku

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia z dnia 17.12.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo do Ministra Finansów z dnia 05.12.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Nowa usługa listowa ...Paczka MINI z dnia 14.11.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Pismo w sprawie mini paczki z dnia 29.10.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- Życzenia na dzień Łącznościowca z dnia 17.10.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT
Witam serdecznie, w mailu załączamy dla Państwa podziękowanie za uczestnictwo we wrześniowych akcjach protestacyjnych. Pozdrawiam,
Katarzyna Szmigiero
Forum Związków Zawodowych z dnia 16.09.2013 roku.[całość pisma]


Dziękuję Państwu za uczestnictwo we wrześniowych akcjach protestacyjnych.

Pozdrawiam,
Przewodniczący NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej
Piotr Saugut

KOMUNIKAT- Analiza regionu doręczeń z dnia 16.07.2013 roku.[całość pisma]
Zagadnienia poruszone przez NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 23.04.2013 roku.[całość pisma]

KOMUNIKAT- wybory Zarzadu Zwiazku z dnia 25.03.2013 roku.[całość pisma]


Zawiadomienie o jednostkach organizacyjnych NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 25.03.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Kraków z dnia 19.02.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Kielce z dnia 14.02.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Szczecin z dnia 14.02.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Olsztyn z dnia 11.02.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Wrocław z dnia 04.02.2013 roku.[całość pisma]


Odp. z MF z dnia 29.01.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Gorzów Wlkp. z dnia 29.01.2013 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Rzeszów z dnia 28.01.2013 roku.[całość pisma]


Aktualności z 2012 roku
Życzenia z okazji Bożego Narodzenia z dnia 20.12.2012 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Poznań Woj. z dnia 12.12.2012 roku.[całość pisma]


KOMUNIKAT- wybory Warszawa Woj. z dnia 30.11.2012 roku.[całość pisma]


Pismo do MF z dnia 20.11.2012 roku.[całość pisma]


Odp. z MTBiGM z dnia 13.11.2012 roku.[całość pisma]


Komunikat z dnia 9.11.2012 roku.[całość pisma]


Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca z dnia 17.10.2012 roku.[całość pisma]


Pismo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.10.2012 roku.[całość pisma]


Pismo do Zarzadu Poczty Polskiej z dnia 15.10.2012 roku.[całość pisma]


Pismo Abonament RTV z dnia 22.06.2012 roku.[całość pisma]

1. (link do strony w tej sprawie)

2. (link do strony w tej sprawie)


Pismo FZZ do Prezydenta w sprawie nie podpisania ustawy o wydłużenie wieku emerytalnego z dnia 22.05.2012 roku.[całość pisma]


Zyczenia Wielkanocne z dnia 04.04.2012 roku.[całość pisma]


PISMO Opinia z forum związków zawodowych dla NSZZ Listonoszy PP z dnia 28.02.2012 roku.[całość pisma]


PISMO Odpowiedz Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 06.02.2012 roku. [całość pisma]


PISMO z Centrum Zarządzania Kadrami Poczty Polskiej S.A. do NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 06.02.2012 roku.[całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 01.02.2012.[całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 30.01.2012. [całość pisma]


OPINIA Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Legnica odnośnie możliwych konsekwencji służbowych w związku z wypowiadaniem umów o używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych [opinia]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Dyrektora Centrum Zarządzania Kadrami Poczty Polskiej S.A. w sprawie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym z dnia 23.01.2012. [całość pisma]


KOMUNIKAT NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 17.01.2012 roku.[całość komunikatu]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Dyrektora Centrum Zarządzania Kadrami Poczty Polskiej S.A. w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 10.01.2012.[całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do FZZ o podjęcie interwencji w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 09.01.2012.[całość pisma]

Aktualności z 2011 roku
PISMO do NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 17.11.2011. [całość pisma]


ŻYCZENIA Dzień łącznościowca [zobacz]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 30.09.2011.[całość pisma]


OPINIA do projektu rozporządzenia Minista Infrastruktury zmieniającego wysokość stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych przesłanego do NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej w celu kosultacji społecznych. [opinia]


PISMO do NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 14.07.2011.[całość pisma]


PROJEKT rozporządzenia Minista Infrastruktury zmieniający wysokość stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych przesłany do NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej w celu kosultacji społecznych.[zapoznaj się z projektem]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 30.06.2011.[całość pisma]


ODPOWIEDŻ NA PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 21.03.2011.[całość pisma]


ŻYCZENIA WIELKANOCNE [zobacz]


PISMO z Centrum Zarządzania Kadrami Poczty Polskiej do NSZZ Listonoszy PP w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 15.04.2011. [całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 21.03.2011. - odpowiedż na pismo z dnia 10.02.2011 [całość pisma]


ODPOWIEDŻ z KLUBU POSELSKIEGO w sprawie pisma NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie wniosków dotyczšcych wdrożenia Strategii Poczty Polskiej S.A. z dnia 01.01.2011.[cześć 1 odpowiedzi] [cześć 2 odpowiedzi]


ODPOWIEDŻ NA PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie wniosków dotyczšcych wdrożenia Strategii Poczty Polskiej S.A. z dnia 01.01.2011.[cześć 1 odpowiedzi] [cześć 2 odpowiedzi] [cześć 3 odpowiedzi]


ODPOWIEDŻ NA PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 24.01.2011. [cześć 1 odpowiedzi] [cześć 2 odpowiedzi]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie wniosków dotyczšcych wdrożenia Strategii Poczty Polskiej S.A. z dnia 01.01.2011.[całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Ministra Infrastruktury w sprawie stawek kilometrowych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych z dnia 24.01.2011. [całość pisma]

Aktualności z 2010 roku
ŻYCZENIA Dzień łącznościowca [zobacz]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej do Zarządu w sprawie doręczania druków bezadresowych z dnia 04.10.2010.[całość pisma]


PISMO NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej w sprawie doręczania druków bezadresowych NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej w odpowiedzi na pismo z dnia 23 kwietnia br. znak CZP/180/CP/PUP-251/2010 negatywnie opiniuje propozycję powrotu do doręczania druków bezadresowych przez listonoszy listowo-pieniężnych[całość opinii]


ŻYCZENIA WIELKANOCNE[zobacz]


DZIEŃ KOBIET Uchwała Zarządu Związku UCHWAŁA nr ZZ - 1/2010 Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej podjęta dnia 12.02.2010r w sprawie Dnia Kobiet [treść uchwały]


KOMUNIKAT NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 26.01.2010r. W dniu 22.01.2010 roku odbyło się w Warszawie spotkanie zakładowych organizacji związkowych  z Zarzšdem PP S.A.... [całość komunikatu]


ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i na Nowy Rok [zobacz]

Aktualności z 2009 roku
List do zarządu związku Pracownicy powinny czuć opiekę Związków nawet , gdy nie są ich członkami. Dobrze że sš działacze, którzy o tym pamiętają... Otrzymaliśmy pismo z podziękowaniami dla Kolegi  Jacka Jaśko i z dumą go prezentujemy. [List]


OPINIA DO PREMII ZA LISTOPAD 2009 W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 26 listopada 2009r dotyczące nie wypłacenia premii za miesiąc listopad br. NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej wyraża opinię negatywną... [całość opinii]


KOMUNIKAT NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 20.11.2009r. W dniach 18-19 listopada 2009 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej S.A. z Prezesem Spółki Panem Andrzejem Polakowskim  dotyczące  uzgodnień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy... [całość komunikatu]


KOMUNIKAT Z POGRANICZA ZAWODOWO-TOWARZYSKIEGO ŻYCIA CZŁONKÓW NASZEJ KO PRZY ORJ LEGNICA. Po 36 latach, 4 miesiącach i 10 dniach zakończyła swą aktywność zawodową nasza koleżanka Wiesia Dworczak, która - jak sama mówi - 14 marca 1973 roku przyszła do pracy "zobaczyć jak pracuje się na poczcie". [zobacz foto-relację]


Dień Łącznościowca Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca [zobacz]


UCHWAŁA NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej nr ZZ-5-2009 z dnia 25.09.2009r.W sprawie: obchodów Dnia Łącznościowca. [treść uchwały]


KOMUNIKAT NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 15.09.2009r. W dniu 11.09.2009 r., odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie planowanej II tury zwolnień grupowych... [całość komunikatu]


KOMUNIKAT NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 13.08.2009r. W dniach 6 i 7 sierpnia br. odbyły się kolejne spotkania  Dyrektora Generalnego PP z przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej. Głównym tematem spotkanie były rozmowy dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz sytuacji ekonomicznej po 6 miesiącach bieżącego roku... [całość komunikatu]