Przyłącz się


Kliknij tutaj


Galeria


Zdjęcia


Facebook

Aktualności z roku


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Listonoszy Poczty Polskiej


Komisja Oddziałowa Wrocław

Obszarem działania nowej Komisji Oddziałowej są tereny byłych ORJ:
Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych, Wrocław Miasto, Wrocław Woj.

ZAWIADOMIENIE

Prezydium Zarządu Krajowego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej z/s w Gorzowie

Wielkopolskim uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu

13.01.2018 roku na okres 5-letniej kadencji Przewodniczącym Komisji Oddziałowej

Wrocław NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej został wybrany kol:

Mariusz Wasilewski
nr. tel. 502987762
e-mail: mmariusz3273@gmail.com

Adres do korespondencji:

Urząd Pocztowy Jawor
Ul. Kolejowa 13
59 - 400 Jawor


Członkami Zarządu Komisji Oddziałowej zostali wybrani:

1. Piotr Duda - z-ca Przewodniczącego KO
2. Grażyna Olender - członek

[całość pisma]